Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 108 4 113 6 0,1
15-64 3 462 3 452 -11 -0,3
15-24 636 628 -8 -1,3
25-34 701 705 4 0,5
35-44 666 676 9 1,4
45-54 720 708 -13 -1,8
55-64 738 735 -3 -0,4
65-74 646 662 16 2,5
Män 15-74 2 061 2 066 5 0,2
15-64 1 753 1 751 -2 -0,1
15-24 326 323 -3 -1,0
25-34 360 364 4 1,1
35-44 341 347 6 1,6
45-54 363 357 -7 -1,8
55-64 363 361 -2 -0,6
65-74 307 315 7 2,4
Kvinnor 15-74 2 047 2 048 1 0,0
15-64 1 709 1 701 -8 -0,5
15-24 311 306 -5 -1,5
25-34 341 341 0 -0,1
35-44 325 329 4 1,1
45-54 357 351 -6 -1,7
55-64 375 374 -1 -0,2
65-74 338 347 9 2,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_003_sv.html