Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 558 2 573 15 0,6
15-64 2 494 2 502 8 0,3
15-24 350 337 -13 -3,8
25-34 544 545 1 0,2
35-44 547 552 5 1,0
45-54 599 595 -4 -0,7
55-64 453 472 19 4,2
65-74 64 71 7 11,2
Män 15-74 1 352 1 335 -17 -1,3
15-64 1 310 1 286 -24 -1,8
15-24 180 170 -10 -5,6
25-34 303 294 -9 -2,9
35-44 297 291 -6 -2,1
45-54 305 301 -4 -1,4
55-64 225 230 6 2,5
65-74 42 49 7 15,8
Kvinnor 15-74 1 206 1 238 33 2,7
15-64 1 184 1 216 32 2,7
15-24 170 167 -3 -1,9
25-34 241 251 10 4,1
35-44 250 262 12 4,6
45-54 294 294 0 0,1
55-64 228 242 14 6,0
65-74 22 22 1 2,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_006_sv.html