Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,3 62,6 0,3
15-64 72,0 72,5 0,5
15-24 55,1 53,6 -1,4
25-34 77,6 77,4 -0,3
35-44 82,1 81,7 -0,4
45-54 83,2 84,2 0,9
55-64 61,4 64,2 2,9
65-74 9,9 10,8 0,8
Män 15-74 65,6 64,6 -1,0
15-64 74,7 73,5 -1,3
15-24 55,3 52,8 -2,6
25-34 84,2 80,8 -3,3
35-44 87,1 83,8 -3,2
45-54 84,0 84,4 0,4
55-64 61,9 63,8 1,9
65-74 13,7 15,5 1,8
Kvinnor 15-74 58,9 60,5 1,6
15-64 69,3 71,5 2,2
15-24 54,8 54,6 -0,2
25-34 70,7 73,7 2,9
35-44 76,9 79,5 2,7
45-54 82,4 83,9 1,5
55-64 60,8 64,6 3,8
65-74 6,5 6,5 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_007_sv.html