Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06

  År/Månad Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,3 8,9 -0,5
15-64 9,5 9,1 -0,5
15-24 20,0 21,7 1,7
25-34 8,2 8,2 -0,1
35-44 7,0 5,7 -1,3
45-54 6,9 6,9 0,0
55-64 8,3 6,0 -2,3
Män 15-74 8,5 9,2 0,7
15-64 8,8 9,6 0,8
15-24 19,0 22,3 3,3
25-34 7,0 8,2 1,2
35-44 5,8 6,2 0,4
45-54 7,1 8,3 1,2
55-64 7,7 5,8 -2,0
Kvinnor 15-74 10,2 8,4 -1,8
15-64 10,4 8,5 -1,8
15-24 21,0 21,0 0,1
25-34 9,6 8,1 -1,6
35-44 8,3 5,1 -3,1
45-54 6,7 5,4 -1,3
55-64 8,9 6,2 -2,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/06 - 2017/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_016_sv.html