Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,5 70,2 0,6
Män 71,0 71,3 0,3
Kvinnor 68,0 69,0 1,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,0 9,9 -0,1
Män 10,1 10,1 0,0
Kvinnor 9,9 9,8 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,0 67,4 0,4
Män 69,5 69,7 0,2
Kvinnor 64,4 65,0 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_019_sv.html