Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 108 4 111 2 0,1
Arbetskraft totalt 2 752 2 769 17 0,6
- sysselsatta 2 477 2 494 17 0,7
- arbetslösa 275 275 -0 0,0
Ej i arbetskraften 1 357 1 342 -15 -1,1
Män Befolkning totalt 2 061 2 064 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 432 1 439 7 0,5
- sysselsatta 1 288 1 294 6 0,5
- arbetslösa 145 145 1 0,4
Ej i arbetskraften 629 625 -3 -0,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 048 2 046 -1 -0,1
Arbetskraft totalt 1 320 1 330 10 0,8
- sysselsatta 1 189 1 200 11 0,9
- arbetslösa 131 130 -1 -0,5
Ej i arbetskraften 728 717 -11 -1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_020_sv.html