Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 108 4 111 2 0,1
15-64 3 464 3 455 -9 -0,3
15-24 637 630 -7 -1,1
25-34 701 705 4 0,6
35-44 666 674 9 1,3
45-54 721 709 -12 -1,7
55-64 738 736 -2 -0,3
65-74 645 656 11 1,7
Män 15-74 2 061 2 064 4 0,2
15-64 1 755 1 753 -2 -0,1
15-24 327 324 -3 -0,9
25-34 360 363 4 1,0
35-44 341 346 5 1,3
45-54 364 358 -6 -1,7
55-64 363 362 -1 -0,3
65-74 306 311 6 1,8
Kvinnor 15-74 2 048 2 046 -1 -0,1
15-64 1 709 1 702 -7 -0,4
15-24 310 306 -4 -1,3
25-34 341 342 0 0,1
35-44 325 329 4 1,2
45-54 357 351 -6 -1,7
55-64 375 374 -1 -0,3
65-74 339 345 6 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_021_sv.html