Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 752 2 769 17 0,6
15-64 2 682 2 698 16 0,6
15-24 383 381 -1 -0,3
25-34 584 587 3 0,5
35-44 588 589 2 0,3
45-54 639 640 1 0,2
55-64 488 500 12 2,4
65-74 70 71 1 1,5
Män 15-74 1 432 1 439 7 0,5
15-64 1 389 1 394 5 0,3
15-24 191 190 -1 -0,6
25-34 323 320 -4 -1,1
35-44 315 313 -2 -0,6
45-54 323 326 3 1,0
55-64 237 245 8 3,3
65-74 43 45 2 5,2
Kvinnor 15-74 1 320 1 330 10 0,8
15-64 1 292 1 304 11 0,9
15-24 192 192 0 0,0
25-34 261 267 6 2,5
35-44 273 276 3 1,2
45-54 316 314 -2 -0,7
55-64 251 255 4 1,6
65-74 27 26 -1 -4,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_022_sv.html