Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 477 2 494 17 0,7
15-64 2 408 2 424 16 0,7
15-24 282 277 -5 -1,8
25-34 529 533 4 0,7
35-44 549 555 6 1,0
45-54 596 600 4 0,7
55-64 452 459 7 1,6
65-74 69 70 2 2,5
Män 15-74 1 288 1 294 6 0,5
15-64 1 245 1 249 4 0,3
15-24 139 137 -2 -1,7
25-34 294 290 -4 -1,4
35-44 295 297 2 0,6
45-54 299 303 4 1,3
55-64 218 222 5 2,2
65-74 42 45 2 5,6
Kvinnor 15-74 1 189 1 200 11 0,9
15-64 1 163 1 174 12 1,0
15-24 143 140 -3 -1,9
25-34 235 242 8 3,4
35-44 254 258 4 1,5
45-54 297 297 0 0,0
55-64 234 237 3 1,1
65-74 26 26 -1 -2,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_024_sv.html