Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,3 60,7 0,4
15-64 69,5 70,2 0,6
15-24 44,3 44,0 -0,3
25-34 75,5 75,6 0,1
35-44 82,5 82,3 -0,2
45-54 82,6 84,6 2,0
55-64 61,2 62,4 1,2
65-74 10,7 10,7 0,1
Män 15-74 62,5 62,7 0,2
15-64 71,0 71,3 0,3
15-24 42,5 42,2 -0,3
25-34 81,9 79,9 -2,0
35-44 86,5 85,9 -0,6
45-54 82,2 84,7 2,5
55-64 59,9 61,4 1,5
65-74 13,8 14,3 0,5
Kvinnor 15-74 58,1 58,6 0,6
15-64 68,0 69,0 1,0
15-24 46,1 45,8 -0,3
25-34 68,7 71,0 2,2
35-44 78,3 78,5 0,2
45-54 83,0 84,4 1,4
55-64 62,4 63,3 0,9
65-74 7,8 7,5 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_025_sv.html