Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 477 2 494 17 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 109 101 -8 -7,1
Jordbruk 01 76 75 -1 -1,8
C Tillverkning 10-33 334 325 -8 -2,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 42 -4 -7,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 56 49 -8 -13,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 46 -1 -2,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 56 3 5,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 99 -1 -0,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 33 2 7,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 31 4 15,7
F Byggverksamhet 41-43 182 189 7 3,9
Byggande av hus 41 66 73 6 9,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 98 96 -2 -2,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 296 290 -6 -2,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 43 2 3,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 89 -4 -3,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 163 158 -4 -2,7
H Transport och magasinering 49-53 144 138 -6 -4,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 89 87 -2 -2,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 55 51 -4 -7,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 89 87 -2 -2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 107 7 7,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 77 85 8 11,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 160 168 7 4,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 59 63 4 6,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 112 115 3 2,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 66 0 0,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 110 116 5 4,7
P Utbildning 85 168 176 8 4,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 416 411 -5 -1,3
Hälso- och sjukvård 86 194 189 -5 -2,4
Vård och omsorg med boende 87 94 91 -4 -3,9
Öppna sociala insatser 88 128 131 3 2,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 63 68 5 8,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 82 85 3 3,6
X Näringsgrenen okänd 00 9 2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_028_sv.html