Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1053,8 1017,7 -36,1 -3,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 58,3 53,7 -4,5 -7,8
Jordbruk 01 44,0 41,8 -2,3 -5,2
C Tillverkning 10-33 152,8 143,9 -8,9 -5,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 21,0 17,8 -3,2 -15,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 24,5 21,0 -3,5 -14,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,9 20,4 -1,6 -7,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,4 25,0 -0,4 -1,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,4 43,8 -2,6 -5,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,5 15,9 2,4 17,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,4 13,1 1,6 14,1
F Byggverksamhet 41-43 87,4 85,7 -1,7 -2,0
Byggande av hus 41 31,4 31,9 0,4 1,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 48,1 44,4 -3,7 -7,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 121,8 117,3 -4,6 -3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,9 19,1 0,2 1,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 42,1 39,6 -2,5 -5,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 60,8 58,5 -2,3 -3,8
H Transport och magasinering 49-53 63,9 58,5 -5,3 -8,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 41,4 40,3 -1,1 -2,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 22,5 18,2 -4,2 -18,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,1 33,5 -0,6 -1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 45,9 46,1 0,2 0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 34,1 34,7 0,5 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 69,0 69,9 0,9 1,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 25,3 26,3 1,0 3,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 44,8 45,9 1,0 2,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,0 25,8 -0,2 -0,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 48,6 46,8 -1,8 -3,8
P Utbildning 85 59,1 60,6 1,5 2,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 162,3 152,7 -9,6 -5,9
Hälso- och sjukvård 86 77,1 71,5 -5,6 -7,3
Vård och omsorg med boende 87 37,0 35,0 -1,9 -5,3
Öppna sociala insatser 88 48,3 46,3 -2,1 -4,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,1 23,2 0,1 0,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,5 31,3 -2,2 -6,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 1,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_029_sv.html