Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15–74 år efter landskap (2011) 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 477 2 494 17 0,7
Nyland 813 817 4 0,5
Egentliga Finland 210 214 4 1,8
Satakunta 93 91 -2 -2,2
Egentliga Tavastland 78 80 3 3,4
Birkaland 221 228 7 3,1
Päijänne-Tavastland 90 87 -3 -3,2
Kymmenedalen 71 72 1 1,7
Södra Karelen 52 52 -1 -1,0
Södra Savolax 64 61 -3 -4,3
Norra Savolax 106 106 0 0,0
Norra Karelen 66 67 1 1,3
Mellersta Finland 114 119 4 3,9
Södra Österbotten 85 87 2 2,3
Österbotten 86 83 -3 -3,7
Mellersta Österbotten 31 32 0 1,4
Norra Österbotten 176 184 8 4,7
Kajanaland 30 28 -2 -6,4
Lappland 76 73 -3 -4,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15–74 år efter landskap (2011) 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_031_sv.html