Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 128 2 161 34 1,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 39 36 -3 -7,1
Jordbruk 01 19 21 2 9,6
C Tillverkning 10-33 309 304 -5 -1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 38 -1 -3,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 53 46 -7 -13,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 44 -1 -3,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 48 51 3 5,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 97 97 -0 -0,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 28 2 9,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 30 4 16,6
F Byggverksamhet 41-43 133 142 9 6,7
Byggande av hus 41 46 52 6 13,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 72 72 0 0,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 260 255 -5 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 36 2 4,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 80 78 -2 -2,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 145 141 -5 -3,2
H Transport och magasinering 49-53 126 119 -7 -5,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 73 70 -2 -3,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 49 -5 -8,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 76 76 -0 -0,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 90 94 4 4,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 70 78 7 10,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 118 130 12 10,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 56 4 8,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 96 102 6 6,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 57 58 2 2,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 110 116 5 4,7
P Utbildning 85 165 172 7 4,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 393 391 -2 -0,6
Hälso- och sjukvård 86 177 175 -3 -1,5
Vård och omsorg med boende 87 93 90 -3 -3,0
Öppna sociala insatser 88 123 126 3 2,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 48 52 4 8,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 60 63 3 5,5
X Näringsgrenen okänd 00 8 2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_034_sv.html