Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 883,4 860,1 -23,3 -2,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 19,8 17,0 -2,7 -13,9
Jordbruk 01 10,5 10,2 -0,4 -3,6
C Tillverkning 10-33 140,1 132,5 -7,6 -5,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,7 15,8 -1,9 -10,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,9 19,9 -3,0 -13,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,7 18,9 -1,8 -8,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,6 22,3 -0,2 -0,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,1 42,7 -2,4 -5,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,2 12,8 1,7 14,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,2 12,9 1,8 15,7
F Byggverksamhet 41-43 61,5 63,4 1,9 3,1
Byggande av hus 41 20,7 22,8 2,1 10,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 33,7 32,2 -1,5 -4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 104,1 99,8 -4,3 -4,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,2 15,2 0,0 0,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,6 34,5 -2,1 -5,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 52,2 50,0 -2,2 -4,2
H Transport och magasinering 49-53 54,7 48,9 -5,8 -10,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,8 31,4 -1,4 -4,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 22,0 17,6 -4,4 -20,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,9 26,7 -0,2 -0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,1 39,8 -1,2 -3,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,2 31,3 0,2 0,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,2 54,6 3,4 6,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,4 23,1 0,7 3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,2 39,6 2,5 6,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,0 22,0 1,0 4,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 48,6 46,7 -1,9 -3,9
P Utbildning 85 58,0 58,6 0,6 1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,0 146,4 -6,7 -4,4
Hälso- och sjukvård 86 71,3 67,0 -4,4 -6,1
Vård och omsorg med boende 87 36,0 34,6 -1,4 -3,9
Öppna sociala insatser 88 45,6 44,8 -0,9 -1,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,5 18,3 0,8 4,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,4 22,8 -1,6 -6,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 0,8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar i åldern 15–74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_035_sv.html