Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2016/II - 2017/II, 15–74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 31,4 30,8 -0,5
- fortlöpande deltidsarbete 11,4 11,0 -0,4
- heltidsarbete för viss tid 42,1 42,1 0,0
- deltidsarbete för viss tid 15,1 16,0 0,9
Visstidsarbete totalt 57,2 58,2 0,9
Deltidsarbete totalt 26,5 27,0 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2016/II - 2017/II, 15–74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_039_sv.html