Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 10,0 9,9 -0,1
15-64 10,2 10,2 0,0
15-24 26,3 27,4 1,1
25-34 9,4 9,2 -0,2
35-44 6,5 5,8 -0,7
45-54 6,8 6,3 -0,5
55-64 7,5 8,2 0,7
Män 15-74 10,1 10,1 0,0
15-64 10,4 10,4 0,0
15-24 27,1 27,9 0,8
25-34 9,0 9,3 0,3
35-44 6,4 5,2 -1,1
45-54 7,4 7,1 -0,3
55-64 8,2 9,3 1,0
Kvinnor 15-74 9,9 9,8 -0,1
15-64 10,0 9,9 -0,1
15-24 25,4 26,9 1,4
25-34 10,0 9,2 -0,8
35-44 6,7 6,5 -0,2
45-54 6,2 5,5 -0,7
55-64 6,8 7,2 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_041_sv.html