Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/07 - 2017/07

  År/Månad Förändring
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,1 72,0 0,9
Män 72,4 74,6 2,2
Kvinnor 69,9 69,4 -0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,8 7,5 -0,3
Män 7,6 7,4 -0,2
Kvinnor 8,1 7,7 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,7 67,2 0,5
Män 68,7 70,5 1,8
Kvinnor 64,7 63,8 -0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/07 - 2017/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/07/tyti_2017_07_2017-08-22_tau_001_sv.html