Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/07 - 2017/07

  År/Månad Förändring Förändring
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07 2016/07 - 2017/07
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 525 2 556 31 1,2
15-64 2 462 2 485 23 0,9
15-24 325 352 27 8,2
25-34 533 528 -6 -1,1
35-44 548 547 -1 -0,2
45-54 595 606 11 1,8
55-64 461 452 -9 -1,8
65-74 63 71 9 13,7
Män 15-74 1 308 1 350 42 3,2
15-64 1 270 1 306 36 2,9
15-24 152 175 24 15,8
25-34 298 301 3 1,1
35-44 293 298 4 1,5
45-54 308 308 0 -0,1
55-64 219 224 5 2,3
65-74 38 44 5 13,7
Kvinnor 15-74 1 217 1 206 -10 -0,9
15-64 1 192 1 179 -14 -1,2
15-24 174 177 3 1,7
25-34 236 227 -9 -3,8
35-44 255 249 -5 -2,1
45-54 287 298 11 3,8
55-64 242 228 -14 -5,6
65-74 24 27 3 13,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/07 - 2017/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/07/tyti_2017_07_2017-08-22_tau_006_sv.html