Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/09 - 2017/09

  År/Månad Förändring
2016/09 2017/09 2016/09 - 2017/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,2 69,3 0,1
Män 70,2 70,3 0,1
Kvinnor 68,2 68,3 0,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,7 8,0 0,3
Män 7,6 8,0 0,5
Kvinnor 7,8 8,0 0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,8 65,0 0,1
Män 66,6 67,2 0,6
Kvinnor 63,1 62,7 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/09 - 2017/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_001_sv.html