Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,1 70,6 0,5
Män 71,3 72,3 1,0
Kvinnor 68,9 68,9 0,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,6 7,7 0,1
Män 7,4 7,4 0,0
Kvinnor 7,7 7,9 0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,7 65,9 0,3
Män 67,7 68,5 0,8
Kvinnor 63,6 63,3 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_019_sv.html