Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 493 2 506 13 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 106 105 -1 -1,2
Jordbruk 01 76 77 1 0,8
C Tillverkning 10-33 330 341 10 3,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 46 2 3,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 46 -6 -11,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 47 1 3,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 57 0 0,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 108 7 7,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 38 6 17,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 31 29 -2 -5,3
F Byggverksamhet 41-43 182 195 13 7,3
Byggande av hus 41 66 72 6 8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 100 101 1 0,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 301 283 -18 -5,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 45 4 9,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 81 -12 -12,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 167 157 -10 -5,9
H Transport och magasinering 49-53 139 142 3 1,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 88 88 1 0,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 54 2 3,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 95 90 -4 -4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 102 2 2,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 87 12 16,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 163 169 6 3,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 63 2 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 108 114 6 5,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 66 0 0,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 115 116 1 0,9
P Utbildning 85 168 172 3 2,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 415 401 -15 -3,5
Hälso- och sjukvård 86 195 183 -12 -5,9
Vård och omsorg med boende 87 93 89 -4 -4,3
Öppna sociala insatser 88 128 129 1 0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 67 69 1 1,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 88 88 -0 0,0
X Näringsgrenen okänd 00 10 4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_028_sv.html