Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 958,2 957,4 -0,8 -0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 55,6 54,3 -1,3 -2,3
Jordbruk 01 43,0 42,9 -0,1 -0,2
C Tillverkning 10-33 127,0 136,6 9,6 7,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,1 18,7 1,5 9,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,7 18,6 -2,1 -10,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,9 18,8 1,0 5,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,4 22,5 1,2 5,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 37,2 42,2 5,0 13,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,7 15,7 3,1 24,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,2 11,8 -0,4 -3,0
F Byggverksamhet 41-43 83,0 86,6 3,6 4,3
Byggande av hus 41 30,0 30,5 0,5 1,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,4 46,0 0,6 1,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,4 109,3 -7,1 -6,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,5 19,1 1,6 9,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 38,9 33,2 -5,8 -14,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 59,9 57,0 -2,9 -4,9
H Transport och magasinering 49-53 57,5 57,7 0,2 0,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 39,2 38,5 -0,7 -1,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,3 19,1 0,8 4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 37,6 32,8 -4,8 -12,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,6 38,3 0,7 1,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,5 33,3 4,7 16,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 61,7 62,0 0,2 0,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,4 23,5 -0,9 -3,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 42,1 43,6 1,5 3,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,4 24,1 -1,3 -5,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,8 44,0 0,2 0,4
P Utbildning 85 50,9 50,9 0,0 0,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,7 142,9 -4,8 -3,3
Hälso- och sjukvård 86 67,5 65,0 -2,6 -3,8
Vård och omsorg med boende 87 36,1 35,4 -0,7 -2,0
Öppna sociala insatser 88 44,1 42,5 -1,5 -3,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,1 21,4 -0,7 -3,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,8 29,7 -1,1 -3,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,7 2,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_029_sv.html