Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 143 2 174 31 1,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 39 37 -2 -5,2
Jordbruk 01 20 20 1 3,5
C Tillverkning 10-33 307 318 11 3,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 38 40 2 4,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 43 -6 -12,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 46 2 3,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 52 1 2,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 98 106 8 7,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 31 5 17,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 30 28 -1 -5,0
F Byggverksamhet 41-43 136 155 18 13,4
Byggande av hus 41 46 55 8 18,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 75 79 4 4,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 265 248 -16 -6,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 36 4 10,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 72 -9 -11,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 151 140 -11 -7,1
H Transport och magasinering 49-53 117 123 6 5,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 68 71 3 4,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 52 3 5,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 79 -2 -2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 89 -0 -0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 80 13 19,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 129 6 5,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 53 56 3 4,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 92 102 10 11,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 57 59 3 4,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 115 116 1 0,9
P Utbildning 85 165 167 2 1,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 391 380 -11 -2,9
Hälso- och sjukvård 86 176 168 -8 -4,8
Vård och omsorg med boende 87 91 88 -3 -3,6
Öppna sociala insatser 88 124 125 1 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 51 52 1 1,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 66 67 1 1,0
X Näringsgrenen okänd 00 9 4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_034_sv.html