Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 793,1 806,5 13,4 1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,0 16,3 -1,7 -9,4
Jordbruk 01 9,9 9,4 -0,4 -4,3
C Tillverkning 10-33 115,7 125,8 10,1 8,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 14,5 15,8 1,3 9,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,6 17,6 -2,0 -10,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,1 18,0 1,0 5,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 18,8 20,4 1,6 8,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 36,1 41,4 5,2 14,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 9,7 12,6 2,9 30,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,8 11,6 -0,2 -1,9
F Byggverksamhet 41-43 59,8 66,0 6,2 10,4
Byggande av hus 41 19,9 22,9 2,9 14,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 33,0 33,9 0,9 2,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,8 91,8 -6,0 -6,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,2 14,9 1,7 12,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,9 29,5 -3,4 -10,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,7 47,4 -4,3 -8,3
H Transport och magasinering 49-53 45,5 48,1 2,5 5,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 28,3 29,6 1,3 4,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,3 18,4 1,2 6,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,5 26,8 -2,7 -9,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 33,2 32,1 -1,1 -3,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 25,6 30,5 5,0 19,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 46,3 48,2 1,9 4,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,1 20,5 -0,7 -3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 34,9 38,7 3,8 10,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,8 21,2 0,5 2,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,8 44,0 0,2 0,4
P Utbildning 85 49,5 49,3 -0,2 -0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 138,5 137,2 -1,3 -0,9
Hälso- och sjukvård 86 61,9 61,0 -0,9 -1,4
Vård och omsorg med boende 87 34,2 34,6 0,4 1,0
Öppna sociala insatser 88 42,3 41,5 -0,8 -1,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,1 16,1 -1,0 -5,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,9 21,8 -1,2 -5,1
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 2,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2017, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_035_sv.html