Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/10 - 2017/10

  År/Månad Förändring
2016/10 2017/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,4 70,0 1,6
Män 70,1 71,2 1,1
Kvinnor 66,7 68,9 2,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,1 7,3 -0,8
Män 8,0 7,4 -0,6
Kvinnor 8,2 7,2 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,8 65,3 0,5
Män 67,2 67,4 0,2
Kvinnor 62,4 63,2 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/10 - 2017/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/10/tyti_2017_10_2017-11-21_tau_001_sv.html