Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/10 - 2017/10

  År/Månad Förändring Förändring
2016/10 2017/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 446 2 492 46 1,9
15-64 2 367 2 412 45 1,9
15-24 228 237 9 3,9
25-34 537 531 -6 -1,1
35-44 547 570 23 4,3
45-54 600 606 6 1,1
55-64 456 468 12 2,7
65-74 78 80 1 1,9
Män 15-74 1 274 1 290 16 1,3
15-64 1 230 1 244 14 1,2
15-24 111 114 3 2,7
25-34 297 291 -6 -2,0
35-44 295 304 10 3,3
45-54 308 300 -8 -2,5
55-64 219 234 15 6,9
65-74 45 46 2 3,7
Kvinnor 15-74 1 172 1 202 30 2,6
15-64 1 138 1 168 30 2,7
15-24 117 123 6 5,0
25-34 240 240 0 -0,1
35-44 253 266 13 5,3
45-54 292 306 14 4,9
55-64 237 234 -3 -1,3
65-74 34 34 0 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/10 - 2017/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/10/tyti_2017_10_2017-11-21_tau_006_sv.html