Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/02 - 2018/02

  År/Månad Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 67,3 69,8 2,6
Män 67,4 70,5 3,1
Kvinnor 67,1 69,2 2,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,2 8,6 -0,6
Män 10,1 8,7 -1,4
Kvinnor 8,2 8,6 0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,1 65,5 1,4
Män 65,9 67,2 1,3
Kvinnor 62,3 63,8 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/02 - 2018/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tau_001_sv.html