Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02

  År/Månad Förändring Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 108 4 125 16 0,4
15-64 3 457 3 446 -12 -0,3
15-24 632 623 -9 -1,5
25-34 704 707 3 0,5
35-44 672 686 13 2,0
45-54 712 697 -15 -2,1
55-64 737 733 -4 -0,6
65-74 651 679 28 4,3
Män 15-74 2 063 2 072 9 0,5
15-64 1 755 1 750 -5 -0,3
15-24 326 320 -6 -1,7
25-34 361 364 2 0,6
35-44 346 353 7 1,9
45-54 359 353 -6 -1,7
55-64 363 361 -2 -0,6
65-74 308 323 14 4,7
Kvinnor 15-74 2 045 2 052 7 0,3
15-64 1 702 1 696 -7 -0,4
15-24 307 303 -4 -1,3
25-34 342 344 1 0,3
35-44 326 333 7 2,0
45-54 353 344 -9 -2,5
55-64 374 372 -2 -0,5
65-74 343 357 13 3,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2018, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tau_003_sv.html