Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02

  År/Månad Förändring Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02 2017/02 - 2018/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 632 2 702 70 2,7
15-64 2 566 2 637 71 2,8
15-24 297 302 5 1,8
25-34 569 583 14 2,5
35-44 586 610 24 4,1
45-54 632 625 -7 -1,1
55-64 483 518 34 7,1
65-74 66 65 -1 -1,1
Män 15-74 1 359 1 392 34 2,5
15-64 1 319 1 352 33 2,5
15-24 146 151 5 3,3
25-34 311 323 12 4,0
35-44 312 322 10 3,4
45-54 319 312 -7 -2,3
55-64 232 244 12 5,4
65-74 39 40 1 2,1
Kvinnor 15-74 1 273 1 310 36 2,9
15-64 1 247 1 285 38 3,0
15-24 151 151 0 0,2
25-34 258 260 2 0,7
35-44 274 288 14 5,0
45-54 313 313 1 0,2
55-64 252 273 22 8,6
65-74 26 25 -2 -6,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2018, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tau_004_sv.html