Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02

  År/Månad Förändring
2017/02 2018/02 2017/02 - 2018/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,2 59,9 1,7
15-64 67,3 69,8 2,6
15-24 36,3 38,3 2,0
25-34 72,4 74,9 2,5
35-44 81,8 84,2 2,4
45-54 82,6 84,1 1,4
55-64 60,8 64,7 3,9
65-74 10,0 9,4 -0,6
Män 15-74 59,2 61,4 2,2
15-64 67,4 70,5 3,1
15-24 33,4 37,9 4,5
25-34 77,5 80,3 2,7
35-44 83,5 86,5 3,0
45-54 81,9 82,4 0,5
55-64 58,1 62,1 3,9
65-74 12,5 12,0 -0,5
Kvinnor 15-74 57,1 58,3 1,2
15-64 67,1 69,2 2,0
15-24 39,3 38,7 -0,6
25-34 67,0 69,3 2,3
35-44 80,0 81,7 1,7
45-54 83,3 85,7 2,4
55-64 63,5 67,3 3,8
65-74 7,7 6,9 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2018, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/02 - 2018/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/02/tyti_2018_02_2018-03-20_tau_007_sv.html