Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/03 - 2018/03

  År/Månad Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,8 70,0 1,1
Män 69,1 70,6 1,5
Kvinnor 68,5 69,3 0,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,6 8,8 -0,8
Män 10,7 9,2 -1,5
Kvinnor 8,5 8,4 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,7 65,9 0,2
Män 67,8 68,0 0,3
Kvinnor 63,6 63,7 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/03 - 2018/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_001_sv.html