Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/03 - 2018/03

  År/Månad Förändring Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 122 13 0,3
Arbetskraft totalt 2 699 2 716 17 0,6
- sysselsatta 2 439 2 476 37 1,5
- arbetslösa 260 240 -20 -7,7
Ej i arbetskraften 1 410 1 405 -5 -0,3
Män Befolkning totalt 2 063 2 071 7 0,4
Arbetskraft totalt 1 398 1 409 11 0,8
- sysselsatta 1 249 1 279 30 2,4
- arbetslösa 149 130 -19 -13,0
Ej i arbetskraften 665 662 -3 -0,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 051 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 301 1 307 6 0,5
- sysselsatta 1 190 1 197 7 0,6
- arbetslösa 111 110 -1 -0,6
Ej i arbetskraften 745 743 -1 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/03 - 2018/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_002_sv.html