Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/03 - 2018/03

  År/Månad Förändring Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 439 2 476 37 1,5
15-64 2 380 2 408 29 1,2
15-24 243 232 -11 -4,6
25-34 521 532 11 2,1
35-44 559 571 11 2,0
45-54 583 588 6 1,0
55-64 473 485 12 2,6
65-74 60 68 8 14,2
Män 15-74 1 249 1 279 30 2,4
15-64 1 212 1 234 22 1,8
15-24 122 112 -10 -8,5
25-34 273 288 15 5,6
35-44 295 301 6 2,2
45-54 294 298 4 1,5
55-64 228 234 6 2,6
65-74 37 45 8 22,8
Kvinnor 15-74 1 190 1 197 7 0,6
15-64 1 167 1 174 7 0,6
15-24 121 120 -1 -0,6
25-34 248 244 -4 -1,8
35-44 264 269 5 1,8
45-54 289 290 1 0,4
55-64 245 251 6 2,6
65-74 23 23 0 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/03 - 2018/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_006_sv.html