Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/03 - 2018/03

  År/Månad Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,4 60,1 0,7
15-64 68,8 70,0 1,1
15-24 38,5 37,3 -1,2
25-34 74,0 75,3 1,3
35-44 83,1 83,2 0,1
45-54 82,0 84,7 2,6
55-64 64,2 66,3 2,1
65-74 9,1 10,0 0,9
Män 15-74 60,5 61,8 1,2
15-64 69,1 70,6 1,5
15-24 37,7 35,2 -2,5
25-34 75,3 79,5 4,2
35-44 85,3 85,6 0,3
45-54 82,0 84,7 2,7
55-64 62,9 64,7 1,8
65-74 11,8 13,9 2,1
Kvinnor 15-74 58,2 58,4 0,2
15-64 68,5 69,3 0,8
15-24 39,3 39,5 0,2
25-34 72,5 70,9 -1,6
35-44 80,8 80,7 -0,1
45-54 82,1 84,6 2,6
55-64 65,4 67,8 2,4
65-74 6,7 6,5 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/03 - 2018/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_007_sv.html