Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 67,7 69,7 2,0
Män 68,2 70,4 2,2
Kvinnor 67,2 69,0 1,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,3 8,8 -0,6
Män 9,9 8,8 -1,2
Kvinnor 8,7 8,8 0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,6 65,6 1,0
Män 66,5 67,3 0,8
Kvinnor 62,7 63,9 1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_019_sv.html