Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 655 2 706 52 1,9
15-64 2 587 2 636 49 1,9
15-24 296 296 1 0,3
25-34 573 584 12 2,0
35-44 592 610 17 2,9
45-54 634 626 -8 -1,2
55-64 493 519 26 5,4
65-74 67 70 3 3,9
Män 15-74 1 373 1 395 23 1,7
15-64 1 332 1 352 20 1,5
15-24 144 143 -1 -0,7
25-34 313 321 8 2,5
35-44 315 321 6 1,9
45-54 323 316 -7 -2,1
55-64 237 251 14 5,9
65-74 40 43 3 6,3
Kvinnor 15-74 1 282 1 311 29 2,3
15-64 1 255 1 284 29 2,3
15-24 151 153 2 1,3
25-34 259 263 4 1,5
35-44 277 288 11 4,1
45-54 311 310 -1 -0,3
55-64 256 269 13 4,9
65-74 27 27 0 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_022_sv.html