Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 407 2 469 63 2,6
15-64 2 340 2 400 60 2,6
15-24 226 234 8 3,4
25-34 523 529 6 1,2
35-44 551 575 23 4,3
45-54 585 585 -0 -0,1
55-64 454 477 23 5,1
65-74 66 69 2 3,5
Män 15-74 1 236 1 273 37 3,0
15-64 1 196 1 231 35 2,9
15-24 110 113 3 2,7
25-34 283 292 9 3,1
35-44 292 304 12 4,1
45-54 296 294 -1 -0,5
55-64 216 229 13 5,8
65-74 40 42 2 5,4
Kvinnor 15-74 1 171 1 196 26 2,2
15-64 1 144 1 170 25 2,2
15-24 117 121 5 4,0
25-34 240 238 -2 -1,0
35-44 260 271 11 4,4
45-54 290 291 1 0,4
55-64 238 249 10 4,4
65-74 26 27 0 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_024_sv.html