Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 407 2 469 63 2,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 92 92 -0 -0,1
Jordbruk 01 64 66 2 3,2
C Tillverkning 10-33 310 328 18 5,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 44 4 8,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 40 47 7 17,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 48 5 10,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 56 1 1,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 103 3 3,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 29 -1 -4,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 26 -1 -3,2
F Byggverksamhet 41-43 174 188 15 8,5
Byggande av hus 41 64 69 6 8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 92 103 11 11,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 276 281 5 1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 46 4 9,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 86 81 -5 -5,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 148 153 6 3,7
H Transport och magasinering 49-53 136 136 0 0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 91 84 -6 -7,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 45 52 7 14,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 78 -3 -3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 107 109 2 2,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 73 -2 -2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 173 175 2 1,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 60 67 7 11,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 110 107 -3 -2,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 63 -1 -2,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 113 0 0,3
P Utbildning 85 188 187 -1 -0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 398 419 21 5,3
Hälso- och sjukvård 86 186 194 9 4,7
Vård och omsorg med boende 87 84 91 7 8,7
Öppna sociala insatser 88 128 133 5 3,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 66 6 10,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 87 3 3,5
X Näringsgrenen okänd 00 6 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_028_sv.html