Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1027,3 1023,4 -3,9 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 42,1 39,1 -3,0 -7,1
Jordbruk 01 28,8 27,7 -1,1 -3,9
C Tillverkning 10-33 144,1 146,8 2,8 1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,7 19,4 1,8 10,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,8 20,5 1,7 9,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,0 20,7 0,8 3,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,8 26,2 0,4 1,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,7 47,1 -0,6 -1,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,1 12,8 -1,3 -9,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,3 11,4 -1,0 -8,1
F Byggverksamhet 41-43 80,8 84,5 3,7 4,6
Byggande av hus 41 29,2 30,6 1,3 4,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 43,9 47,0 3,1 7,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 115,2 116,1 0,9 0,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,2 22,3 2,0 10,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,8 37,1 -2,8 -6,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 55,1 56,8 1,6 3,0
H Transport och magasinering 49-53 60,6 58,7 -1,8 -3,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 42,1 38,6 -3,6 -8,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,4 20,2 1,7 9,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,2 27,7 -2,5 -8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 48,9 48,2 -0,7 -1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,3 31,0 -2,3 -6,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 78,6 74,3 -4,3 -5,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,6 27,7 1,0 3,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 45,7 42,0 -3,7 -8,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,2 24,3 -1,9 -7,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 48,9 47,9 -1,0 -2,0
P Utbildning 85 72,4 70,2 -2,2 -3,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 157,7 167,4 9,7 6,1
Hälso- och sjukvård 86 74,4 78,7 4,3 5,7
Vård och omsorg med boende 87 34,1 36,3 2,1 6,3
Öppna sociala insatser 88 49,2 52,5 3,3 6,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,4 23,8 1,4 6,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,4 31,7 0,3 0,8
X Näringsgrenen okänd 00 2,8 2,5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_029_sv.html