Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 30. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Regionförvaltningsverken        
Hela landet (inkl. Åland) 2 407 2 469 63 2,6
Södra Finlands RFV 1 070 1 111 41 3,8
Sydvästra Finlands RFV 300 306 6 1,9
Östra Finlands RFV 225 225 -0 -0,1
Västra och Inre Finlands RFV 521 534 12 2,4
Norra Finlands RFV 201 205 3 1,6
Lapplands RFV 73 74 1 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 30. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_030_sv.html