Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 407 2 469 63 2,6
Nyland 794 828 34 4,3
Egentliga Finland 209 216 7 3,3
Satakunta 91 90 -1 -1,3
Egentliga Tavastland 77 76 -1 -1,0
Birkaland 217 223 7 3,0
Päijänne-Tavastland 85 84 -1 -1,0
Kymmenedalen 67 71 4 5,8
Södra Karelen 49 53 4 8,0
Södra Savolax 56 57 1 2,0
Norra Savolax 106 103 -3 -3,3
Norra Karelen 63 65 2 3,4
Mellersta Finland 111 116 5 4,2
Södra Österbotten 82 84 2 2,5
Österbotten 81 80 -1 -1,0
Mellersta Österbotten 31 31 -0 -0,5
Norra Österbotten 172 177 5 3,0
Kajanaland 30 28 -2 -6,4
Lappland 73 74 1 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_031_sv.html