Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2017/I - 2018/I, %

  År/Kvartal Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön      
Båda könen 17,1 17,3 0,2
Män 12,3 12,7 0,4
Kvinnor 22,2 22,3 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2017/I - 2018/I, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_033_sv.html