Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 082 2 144 62 3,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 33 31 -2 -6,7
Jordbruk 01 15 14 -1 -6,3
C Tillverkning 10-33 286 306 20 7,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 35 39 4 12,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 38 44 5 13,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 40 46 6 14,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 53 2 4,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 97 100 3 2,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 25 -0 -0,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 25 -0 -0,5
F Byggverksamhet 41-43 128 145 17 13,0
Byggande av hus 41 45 51 6 12,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 67 80 13 18,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 240 245 5 2,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 39 4 11,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 76 72 -4 -5,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 130 135 5 4,0
H Transport och magasinering 49-53 119 121 2 1,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 71 -4 -5,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 44 51 7 14,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 72 70 -2 -3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 96 97 2 1,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 65 -3 -4,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 128 132 4 3,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 59 7 14,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 96 94 -3 -2,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 56 54 -2 -3,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 113 0 0,3
P Utbildning 85 183 182 -1 -0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 377 397 20 5,3
Hälso- och sjukvård 86 171 180 9 5,1
Vård och omsorg med boende 87 83 90 7 8,8
Öppna sociala insatser 88 123 127 4 3,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 49 4 7,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 65 65 0 0,1
X Näringsgrenen okänd 00 6 5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_034_sv.html