Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 876,2 876,2 0,0 0,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,0 13,4 -1,7 -11,1
Jordbruk 01 6,2 5,9 -0,3 -5,3
C Tillverkning 10-33 131,7 136,5 4,8 3,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 14,8 17,2 2,4 16,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,7 18,8 1,2 6,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,2 20,1 1,9 10,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,6 24,4 0,8 3,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,2 45,2 -1,0 -2,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,2 10,8 -0,4 -3,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,9 11,3 -0,6 -4,8
F Byggverksamhet 41-43 58,7 63,9 5,2 8,8
Byggande av hus 41 20,9 22,5 1,6 7,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,6 35,1 4,6 15,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 98,2 98,1 0,0 0,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,8 18,5 2,7 17,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,6 32,4 -3,2 -9,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 46,7 47,2 0,5 1,1
H Transport och magasinering 49-53 51,9 50,9 -0,9 -1,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,1 31,5 -2,7 -7,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,7 19,5 1,7 9,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 25,3 23,2 -2,1 -8,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 43,4 42,8 -0,7 -1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,8 27,6 -3,1 -10,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 58,7 56,2 -2,5 -4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,2 24,5 1,3 5,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,4 36,5 -3,0 -7,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,4 21,0 -1,4 -6,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 48,9 47,9 -1,0 -2,0
P Utbildning 85 70,1 67,7 -2,4 -3,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 149,8 158,3 8,5 5,7
Hälso- och sjukvård 86 69,3 73,1 3,8 5,5
Vård och omsorg med boende 87 33,2 35,2 2,0 5,9
Öppna sociala insatser 88 47,3 50,0 2,7 5,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,2 17,2 1,1 6,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,8 22,5 -1,2 -5,1
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 2,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_035_sv.html