Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/I - 2018/I, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 37,5 40,1 2,6
- fortlöpande deltidsarbete 15,7 14,1 -1,6
- heltidsarbete för viss tid 30,6 29,0 -1,6
- deltidsarbete för viss tid 16,3 16,9 0,6
Visstidsarbete totalt 46,8 45,9 -1,0
Deltidsarbete totalt 32,0 30,9 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/I - 2018/I, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_039_sv.html