Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 248 237 -11 -4,4
15-64 247 236 -11 -4,6
15-24 69 62 -7 -9,7
25-34 50 55 5 10,6
35-44 41 35 -6 -15,0
45-54 49 41 -7 -14,7
55-64 39 42 3 8,9
Män 15-74 136 122 -14 -10,5
15-64 136 121 -15 -10,8
15-24 34 30 -4 -11,6
25-34 30 30 -1 -2,9
35-44 24 18 -6 -25,5
45-54 27 22 -5 -18,9
55-64 21 22 1 6,2
Kvinnor 15-74 112 115 3 3,0
15-64 111 114 3 3,1
15-24 35 32 -3 -7,9
25-34 19 26 6 31,8
35-44 17 17 -0 -0,6
45-54 22 20 -2 -9,4
55-64 18 20 2 11,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_040_sv.html