Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/I - 2018/I

  År/Kvartal Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,3 8,8 -0,6
15-64 9,5 8,9 -0,6
15-24 23,4 21,1 -2,3
25-34 8,7 9,4 0,7
35-44 6,9 5,7 -1,2
45-54 7,7 6,6 -1,1
55-64 7,8 8,1 0,3
Män 15-74 9,9 8,8 -1,2
15-64 10,2 9,0 -1,2
15-24 23,9 21,3 -2,6
25-34 9,7 9,2 -0,5
35-44 7,5 5,5 -2,0
45-54 8,4 6,9 -1,4
55-64 8,7 8,8 0,0
Kvinnor 15-74 8,7 8,8 0,1
15-64 8,8 8,9 0,1
15-24 22,9 20,9 -2,1
25-34 7,5 9,7 2,2
35-44 6,2 5,9 -0,3
45-54 6,9 6,3 -0,6
55-64 7,0 7,5 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/I - 2018/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_041_sv.html