Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/04 - 2018/04

  År/Månad Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,6 70,1 1,5
Män 69,3 70,1 0,8
Kvinnor 67,8 70,0 2,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,2 8,6 -1,7
Män 10,7 9,3 -1,3
Kvinnor 9,8 7,7 -2,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,2 66,1 -0,1
Män 68,4 68,0 -0,4
Kvinnor 64,0 64,2 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/04 - 2018/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tau_001_sv.html