Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/04 - 2018/04

  År/Månad Förändring Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 122 13 0,3
Arbetskraft totalt 2 722 2 725 3 0,1
- sysselsatta 2 443 2 491 48 2,0
- arbetslösa 279 233 -45 -16,3
Ej i arbetskraften 1 387 1 397 10 0,7
Män Befolkning totalt 2 063 2 071 7 0,4
Arbetskraft totalt 1 412 1 408 -4 -0,3
- sysselsatta 1 261 1 276 15 1,2
- arbetslösa 150 131 -19 -12,7
Ej i arbetskraften 652 663 11 1,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 051 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 310 1 317 7 0,5
- sysselsatta 1 182 1 215 33 2,8
- arbetslösa 128 102 -26 -20,5
Ej i arbetskraften 736 734 -2 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2018, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/04 - 2018/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tau_002_sv.html